En Güzel Balkon Bahçe Yarışması Şartnamesi

KONU VE AMAÇ:

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen EN GÜZEL BALKON ve EN GÜZEL BAHÇE yarışması ile hedefimiz çevre bilincini geliştirmek, halkımıza yeşili sevdirmek, kendi yaşam alanlarında da bitkisel düzenlemelerle ve süslemelerle nefes alıp rahatlayabilecekleri mekânlar yaratmanın kolaylığını gösterebilmektir. 

Her yıl düzenlediğimiz en güzel balkon ve bahçe yarışması için başvurular internet üzerinden online kabul edilerek değerlendirilecektir. 

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Katılım ücretsizdir.
 2. Alanya’da ikamet eden her birey katılabilir.
 3. Yarışmaya; Değerlendirme Kurulu, Yarışma Sekretaryası ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 4. Her katılımcı balkon kategorisinde en az 5 (beş) farklı açıdan, bahçe kategorisinde en az 7 (yedi) farklı açıdan detay ve genel görseller ile yarışmaya katılabilir.
 5. Ödül alacak balkon ve bahçeler gönderilen fotoğraflar ön elemeden geçtikten sonra yerinde tespit ile jüri tarafından nihai sonuca gidilecektir.
 6. Yarışmaya katılan fotoğraflarda balkon kategorisinde balkon içindeki detayların yanı sıra apartmanın dışından balkonun, bahçe kategorisinde bahçe içindeki detaylar, tüm bahçenin genel görüntüsünün belirgin olması gerekir.
 7. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda Değerlendirme Kurulu fotoğrafın üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 
 8. Bahçenin, Balkonun, fotoğraflarını teknik bilgi ve fotoğraf makinesi olmayanlar başkasına çektirebilir, cep telefonu ile çekilen fotoğraflar da kabul edilecektir.
 9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde ki Balkon ve Bahçe’nin kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Değerlendirme Kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi yarışma dışı kalır.
 12. Dikkate değer olası bir itiraz durumunda yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Alanya Belediyesi tarafından elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak araştırma yapması mümkündür. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğrafın orijinal dosyasını vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Alanya Belediyesi ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışma dışı kalır.
 13. Alanya Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Belediye, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Ayrıca sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 14. Yarışma sonuçları Alanya Belediyesi’nin http://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr web adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 15. Katılımcı, ödül alan balkon ve bahçesinin fotoğraflarının Alanya Belediyesi yayınlarında kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Alanya Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile katılımcıya aittir.
 16. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 3 (üç) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 17. Ödül alan balkon ve bahçesinin görselleri, Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr web adreslerinde ve Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve sayfalarda yer alacaktır.
 18. Yarışma, http://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr  web adresindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşebileceği gibi e-posta, WhatsApp ve elden teslim edilir.
 19. Katılım  http://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr  web adresinden yapılacak başvuru alanındaki istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 20. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde Yarışma Sekretaryası adresinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 21. Fotoğrafların yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma Başlangıç Tarihi :         11 MART
 • Son Katılım Tarihi :                    13 MAYIS 
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi :   23- 24 MAYIS 
 • Sonuçların Açıklanması :           30 MAYIS 2024

DEĞERLENDİRME KURULU

 Prof. Dr. Reyhan ERDOĞAN (Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı) 

 İ. Nazmi UYAR (Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü)

Kübra Tuğçe BEKRİOĞLU ( Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi)

 Fatma YILDIZ (Alanya Belediyesi Peyzaj Mimarı)

 Hande DORU (Alanya Belediyesi Peyzaj Mimarı )

 İsmail HABOĞLU (Çevre Gönüllüsü)

İlhami YETKİN ( Fotoğraf Sanatçısı)

                                    ÖDÜLLER

BALKON KATEGORİSİ

 • Birincilik    10.000.- TL
 • İkincilik      7.500.- TL
 • Üçüncülük 5.000.- TL

BAHÇE KATEGORİSİ

 • Birincilik    10.000.- TL
 • İkincilik      7.500.- TL
 • Üçüncülük 5.000.- TL

(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM: